Twoja przeglądarka nie obsługuje flash.


Kontakt

Zespół Usług Medycznych "MEDYK" sp z o.o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK"
ul. Gdyńska 25a
58-100 Świdnica

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ- IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRS 0000024935, REGON 890724585, NIP 884-22-57-407
Kapitał zakładowy: 571 000 PLN
Kapitał faktycznie wpłacony: 571 000 PLN
Konto: BZ WBK S.A. o/Świdnica - nr 62 1090 2369 0000 0006 0201 9221

Prezes Zarządu Elżbieta Olbrycht
e-mail: e.olbrycht@medyk.swidnica.pl
Dyrektor d/s medycznych Zbigniew Kaczmarczyk
Specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych
e-mail: z.kaczmarczyk@medyk.swidnica.pl

Przyjęcia interesantów: poniedziałek, czwartek - od godziny 11.00 do godziny 12.00
Dyrektor Administracyjny Zdzisław Janaszak
e-mail: z.janaszak@medyk.swidnica.pl
Księgowość Maria Cora
e-mail: m.cora@medyk.swidnica.pl