Twoja przeglądarka nie obsługuje flash.


Zamówienia - środki unijne

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy ralizacji inwetycji pn: "Zmiana sposobu użytkownia budynku przemysłowego wraz z przebudową naprzychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych " MEDYK sp. z o. o. czytaj więcej »
 • Formularz ofertowy czytaj więcej »
 • Formularz ofertowy, wersja doc. czytaj więcej »
 • Projekt czytaj więcej »


 • 27.07.2017
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty czytaj więcej »

  01.08.2017
  Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Koordynatora projektu czytaj więcej »
 • Formularz Projektowy, wersja pdf czytaj więcej »
 • Formularz Projektowy, wersja doc czytaj więcej »

 • 10-08-2017
  Informacja w sprawie realizacji ZAPYTANIA OFERTOWEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu czytaj więcej »

  Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Koordynatora projektu czytaj więcej »
 • Formularz ofertowy - załącznik 1, wersja pdf czytaj więcej »
 • Formularz ofertowy - załącznik 1, wersja doc czytaj więcej »

 • 23-08-2017
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety. Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 10.08.2017 r. na pełnienie funkcji Koordynatora projektu przy realizacji inwestycji czytaj więcej »

  Zapytanie ofertowe DOTYCZĄCE REALIZACJI Przebudowy, nadbudowy, remontu pomieszczeń obiektu w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia. czytaj więcej »
 • Klimatyzacja parter czytaj więcej »
 • Klimatyzacja I piętro czytaj więcej »
 • Klimatyzacja II piętro czytaj więcej »
 • Projekt czytaj więcej »
 • Formularz ofertowy, wersja pdf czytaj więcej »
 • Formularz ofertowy, wersja doc czytaj więcej »

 • 13-09-2017
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy Zapytania Ofertowego z dnia 23.08.2017. czytaj więcej »