Twoja przeglądarka nie obsługuje flash.


Zamówienia - środki unijne

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy ralizacji inwetycji pn: "Zmiana sposobu użytkownia budynku przemysłowego wraz z przebudową naprzychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych " MEDYK sp. z o. o. czytaj więcej »
 • Formularz ofertowy czytaj więcej »
 • Formularz ofertowy, wersja doc. czytaj więcej »
 • Projekt czytaj więcej »


 • 27.07.2017
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty czytaj więcej »

  01.08.2017
  Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Koordynatora projektu czytaj więcej »
 • Formularz Projektowy, wersja pdf czytaj więcej »
 • Formularz Projektowy, wersja doc czytaj więcej »

 • 10-08-2017
  Informacja w sprawie realizacji ZAPYTANIA OFERTOWEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu czytaj więcej »

  Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Koordynatora projektu czytaj więcej »
 • Formularz ofertowy - załącznik 1, wersja pdf czytaj więcej »
 • Formularz ofertowy - załącznik 1, wersja doc czytaj więcej »

 • 23-08-2017
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety. Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 10.08.2017 r. na pełnienie funkcji Koordynatora projektu przy realizacji inwestycji czytaj więcej »

  Zapytanie ofertowe DOTYCZĄCE REALIZACJI Przebudowy, nadbudowy, remontu pomieszczeń obiektu w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia. czytaj więcej »
 • Klimatyzacja parter czytaj więcej »
 • Klimatyzacja I piętro czytaj więcej »
 • Klimatyzacja II piętro czytaj więcej »
 • Projekt czytaj więcej »
 • Formularz ofertowy, wersja pdf czytaj więcej »
 • Formularz ofertowy, wersja doc czytaj więcej »

 • 13-09-2017
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy Zapytania Ofertowego z dnia 23.08.2017. czytaj więcej »

  20-12-2018
  Szanowni Państwo, w związku z opublikowaniem zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności, dostępnego pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156604 , serdecznie zapraszamy do złożenia ofert.

  Zapytanie ofertowe na:
  Dostawę, montaż oraz konfigurację sprzętu IT dla potrzeb realizacji projektu "Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych "Medyk Sp.z o.o".
 • Specyfikacja czytaj więcej »
 • Załącznik 1 czytaj więcej »
 • Załącznik 2 czytaj więcej »
 • Załącznik 2A czytaj więcej »
 • Załącznik 3 czytaj więcej »
 • Załącznik 4 czytaj więcej »
 • Załącznik 5 czytaj więcej »
 • Załącznik 6 czytaj więcej »

 • 04-01-2019
  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

  Szanowni Państwo, informujemy iż na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1156604 zostało upublicznione rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę, montaż oraz konfigurację sprzętu IT dla potrzeb realizacji projektu „Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.”.


  29-01-2019
  Zapytanie ofertowe na:

  Zgodnie z realizacja projektu pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.”. zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym wyposażenie w sprzęt medyczny oraz wyposażenie gabinetów, pomieszczeń związanych z bezpośrednią obsługą pacjentów dla potrzeb realizacji wyżej wymienionego projektu. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163403

  Pliki do pobrania:
 • Specyfikacja czytaj więcej »
 • Załącznik 1 czytaj więcej »
 • Załącznik 2 czytaj więcej »
 • Załącznik 2A czytaj więcej »
 • Załącznik 3 czytaj więcej »
 • Załącznik 4 czytaj więcej »
 • Załącznik 5 czytaj więcej »
 • Załącznik 6 czytaj więcej »

 • 26-02-2019
  Zapytanie ofertowe na:

  Szanowni Państwo, Zgodnie z realizacja projektu pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.” zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym dostawy wyposażenia gabinetów, pomieszczeń związanych z bezpośrednią obsługą pacjentów dla potrzeb realizacji wyżej wymienionego projektu. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169507 

  Elżbieta Olbrycht – Prezes Zarządu

  15-03-2019
  Informacja o wyniku postępowania

  Pliki do pobrania:
 • Informacja o wyniku postępowania czytaj więcej »

 • 22-03-2019
  Zapytanie ofertowe na:

  Szanowni Państwo, Zgodnie z realizacja projektu pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.” zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym dostawy sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb realizacji wyżej wymienionego projektu. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174347 

  Elżbieta Olbrycht – Prezes Zarządu

  04-04-2019
  Informacja o wyniku postępowania

  Pliki do pobrania:
 • Informacja o wyniku postępowania czytaj więcej » • 19-04-2019
  Zapytanie ofertowe na:

  Szanowni Państwo, Zgodnie z realizacja projektu pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.” zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym wykonania elementów niezbędnych do Promocji Projektu.

  Zapytanie ofertowe (załączniki):
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty Promocja czytaj więcej »
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy Promocja czytaj więcej »
 • Załącznik nr 3 - Wzór tablicy Promocja czytaj więcej »

 • Elżbieta Olbrycht – Prezes Zarządu