Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2023 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn. „Rozbudowa systemu gabinetowego” w ramach projektu grantowego p.n.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”, nr POIS.11.03.00-00-0074/22, – Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI REACT-EU, Program Operacyjny Infrastruktura […]

Monitor01

https://www.medyk.swidnica.pl/wp-content/uploads/2023/05/tv-reklama2.mp4#t=1

Pracownia Densytometrii

Pracownia Densytometrii Badanie wykonuje: mgr Małgorzata Bogaczyk Celem badania jest: określenie ryzyka osteoporozy wykrycie wczesnych zmian zachodzących w tkance kostnej ocena gęstości i  mineralizacji kości Wskazania do badania: występowanie osteoporozy w rodzinie długotrwałe przyjmowanie leków (kortykosteroidy) monitorowanie leczenia osteoporozy przebyte złamania kości palenie papierosów picie dużej ilości kawy nadużywanie alkoholu choroby endokrynologiczne nietolerancja mleka – […]

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “MEDYK” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.medyk.swidnica.pl. Data publikacji strony internetowej: 2022-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-11. Status pod względem zgodności […]