Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “MEDYK” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.medyk.swidnica.pl. Data publikacji strony internetowej: 2022-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-11. Status pod względem zgodności […]