Kontakt

DANE KONTAKTOWE

Zespół Usług Medycznych “MEDYK” sp z o.o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “MEDYK”
ul. Gdyńska 25a
58-100 Świdnica

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ – IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRS 0000024935,
REGON 890724585,
NIP 884-22-57-407
Kapitał zakładowy: 571 000 PLN
Kapitał faktycznie wpłacony: 571 000 PLN
Konto: Santander S.A. o/Świdnica
NR 62 1090 2369 0000 0006 0201 9221

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Olbrycht

email: e.olbrycht@medyk.swidnica.pl

DYREKTOR D/S MEDYCZNYCH

Zbigniew Kaczmarczyk

email: z.kaczmarczyk@medyk.swidnica.pl

DYREKTOR D/S ADMINISTRACYJNYCH

Zdzisław Janaszak

email: z.janaszak@medyk.swidnica.pl