Poradnia Medycyny Sportowej

Mężczyzna podczas badania, grafika przekierowująca do podstrony poradni medycyny sportowej

Komercyjnie świadczymy usługi w zakresie:

  • wykonywania badań wysiłkowych
  • pomiarów spirometrycznych
  • kwalifikowania i orzekania o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych

Zgodnie z ustawą o Kulturze Fizycznej i Sporcie poradnie medycyny sportowej są jedynymi instytucjami, uprawnionymi do wystawiania zaświadczeń o zdolności do uprawiania sportu.

Porad udzielają:

Andrzej Laskownicki

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy, posiadający Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Andrzej Królak

lekarz medycyny sportowej, posiadający Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej