Twoja przeglądarka nie obsługuje flash.

Poradnia Logopedyczna

porad udzielają:

 • surdologopeda mgr Ewa Tarnowska
 • neurologopeda mgr Anita Kazimierowicz-Gutowska

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem zaburzeń mowy i języka, w tym:

 • opóźniony rozwój mowy
 • dyslalia
 • dysartria
 • afazja
 • schizofazja
 • jąkanie
 • zaburzenia umiejętności szkolnych: dysleksja
 • prowadzimy rehabilitację mowy u pacjentów po udarze mózgu

Wykonujemy badania diagnostyczne:

 • słuchu fonematycznego
 • artykulacji
 • budowy narządów mowy
 • w zakresie umiejętności szkolnych
 • umiejętności wypowiadania się (słownika)
 • badania osób z uszkodzeniem mózgu

Sesje prowadzone są indywidualnie lub grupowo.

Wizyta w Poradni Logopedycznej w ramach umowy z NFZ wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.
Świadczymy komercyjnie nieograniczone usługi z zakresu logopedii w indywidualnie ustalonych terminach zgodnie z obowiązującym cennikiem.