Dofinansowania

Logo Fundusze Europejskie

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

 

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

 

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

 

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Logo Fundusze Europejskie
Logo UE dostępność plus

Zespół Usług Medycznych „MEDYK” sp. z o.o. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 574 169,17 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób
ze szczególnymi potrzebami.

 

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • skorzystać z nowej windy,
 • łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki dzięki instalacji automatyki przy drzwiach wejśiowych,
 • łatwiej dostać się do gabinetów lekarski i zabiegowych,
 • umówic wizytę on-line,
 • skorzystać z automatycznego systemu kolejkowego,
 • skorzystać z pomocy specjalnie przeszkolonego personelu.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Dolny Śląsk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.”. Przedmiotem projektu są prace remontowo- budowlane i wyposażenie obiektu m.in. w sprzęt medyczny dla wsparcia i rozwoju usług medycznych. Uzasadnieniem realizacji projektu jest słabo rozwinięta baza diagnostyczno-lekarska, która w istotny sposób ogranicza rozwój specjalistycznych usług medycznych i współpracy z regionalnym instytucjami w zakresie wymiany na płaszczyźnie realizacji usług w zakresie diagnostyki i specjalistycznych usług medycznych.

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej spec.t.j.: zapewnienie każdemu potrzebującemu ze wskazań lekarskich kompleksowej opieki specjalistycznej zgodnej z najnowszymi osiągnięciami wiedzy medycznej i nowoczesnej technologii w zakresie świadczeń gwarantowanych w ramach POZ i AOS w inwestycji usytuowanej w Świdnicy, ul. Licznikowa 3.

Cele szczegółowe

 1. Zwiększenie ilości i jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości pracowni diagnostycznych i rozwój poradni specjalistycznych
 2. Utworzenie nowoczesnego zaplecza zabiegowo-diagnostycznego i leczniczego
 3. Zwiększenie dostępności do nowych oraz innowacyjnych technologii medycznych
 4. Zwiększenie konkurencyjności placówki na lokalnym rynku usług medycznych poprzez stworzenie

spec. bazy diagnostyczno-lekarskiej współpracującej z innymi podmiotami publicznej służby zdrowia

Zakres projektu:

 • Roboty remontowo-budowlane
 • Nadzór inwestorski Dokumenty przygotowawcze Prace instalacyjne
 • Zakup sprzętu
 • Prace związane z montażem windy dostosowanej do obsługi os.niepełnosprawnych

Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace m.in na: pracach remontowych elewacji, dachu, wnętrz , nadbudowie dachu, montażu instalacji, zabezpieczeniu terenu budowy, wywozu gruzu, wyposażeniu inwestycji w sprzęt w tym sprzęt medyczny związany z bezpośrednia obsługą pacjenta, zakupie i montażu windy dla os. niepełnosprawnych.

Projekt pn: „Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK” Sp. z o.o.”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; w ramach Działania nr 6.2 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, w Osi Priorytetowej nr 6 infrastruktura spójności społecznej.

 

 

Tablica informacyjna o projekcie, zawiera jego nazwę, logotypy UE, Funduszy Europejskich, RP i Dolnego Śląska