Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.”. Przedmiotem projektu są prace remontowo- budowlane i wyposażenie obiektu m.in. w sprzęt medyczny dla wsparcia i rozwoju usług medycznych. Uzasadnieniem realizacji projektu jest słabo rozwinięta baza diagnostyczno-lekarska, która w istotny sposób ogranicza rozwój specjalistycznych usług medycznych i współpracy z regionalnym instytucjami w zakresie wymiany na płaszczyźnie realizacji usług w zakresie diagnostyki i specjalistycznych usług medycznych.

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej spec.t.j.: zapewnienie każdemu potrzebującemu ze wskazań lekarskich kompleksowej opieki specjalistycznej zgodnej z najnowszymi osiągnięciami wiedzy medycznej i nowoczesnej technologii w zakresie świadczeń gwarantowanych w ramach POZ i AOS w inwestycji usytuowanej w Świdnicy, ul. Licznikowa 3.

Cele szczegółowe

  1. Zwiększenie ilości i jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości pracowni diagnostycznych i rozwój poradni specjalistycznych
  2. Utworzenie nowoczesnego zaplecza zabiegowo-diagnostycznego i leczniczego
  3. Zwiększenie dostępności do nowych oraz innowacyjnych technologii medycznych
  4. Zwiększenie konkurencyjności placówki na lokalnym rynku usług medycznych poprzez stworzenie

spec. bazy diagnostyczno-lekarskiej współpracującej z innymi podmiotami publicznej służby zdrowia

Zakres projektu:

  • Roboty remontowo-budowlane
  • Nadzór inwestorski Dokumenty przygotowawcze Prace instalacyjne
  • Zakup sprzętu
  • Prace związane z montażem windy dostosowanej do obsługi os.niepełnosprawnych

Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace m.in na: pracach remontowych elewacji, dachu, wnętrz , nadbudowie dachu, montażu instalacji, zabezpieczeniu terenu budowy, wywozu gruzu, wyposażeniu inwestycji w sprzęt w tym sprzęt medyczny związany z bezpośrednia obsługą pacjenta, zakupie i montażu windy dla os. niepełnosprawnych.

Projekt pn: „Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK” Sp. z o.o.”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; w ramach Działania nr 6.2 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, w Osi Priorytetowej nr 6 infrastruktura spójności społecznej.