Dofinansowania

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Dolny Śląsk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.”. Przedmiotem projektu są prace remontowo- budowlane i wyposażenie obiektu m.in. w sprzęt medyczny dla wsparcia i rozwoju usług medycznych. Uzasadnieniem realizacji projektu jest słabo rozwinięta baza diagnostyczno-lekarska, która w istotny sposób ogranicza rozwój specjalistycznych usług medycznych i współpracy z regionalnym instytucjami w zakresie wymiany na płaszczyźnie realizacji usług w zakresie diagnostyki i specjalistycznych usług medycznych.

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej spec.t.j.: zapewnienie każdemu potrzebującemu ze wskazań lekarskich kompleksowej opieki specjalistycznej zgodnej z najnowszymi osiągnięciami wiedzy medycznej i nowoczesnej technologii w zakresie świadczeń gwarantowanych w ramach POZ i AOS w inwestycji usytuowanej w Świdnicy, ul. Licznikowa 3.

Cele szczegółowe

  1. Zwiększenie ilości i jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości pracowni diagnostycznych i rozwój poradni specjalistycznych
  2. Utworzenie nowoczesnego zaplecza zabiegowo-diagnostycznego i leczniczego
  3. Zwiększenie dostępności do nowych oraz innowacyjnych technologii medycznych
  4. Zwiększenie konkurencyjności placówki na lokalnym rynku usług medycznych poprzez stworzenie

spec. bazy diagnostyczno-lekarskiej współpracującej z innymi podmiotami publicznej służby zdrowia

Zakres projektu:

  • Roboty remontowo-budowlane
  • Nadzór inwestorski Dokumenty przygotowawcze Prace instalacyjne
  • Zakup sprzętu
  • Prace związane z montażem windy dostosowanej do obsługi os.niepełnosprawnych

Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace m.in na: pracach remontowych elewacji, dachu, wnętrz , nadbudowie dachu, montażu instalacji, zabezpieczeniu terenu budowy, wywozu gruzu, wyposażeniu inwestycji w sprzęt w tym sprzęt medyczny związany z bezpośrednia obsługą pacjenta, zakupie i montażu windy dla os. niepełnosprawnych.

Projekt pn: „Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK” Sp. z o.o.”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; w ramach Działania nr 6.2 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, w Osi Priorytetowej nr 6 infrastruktura spójności społecznej.

 

 

Tablica informacyjna o projekcie, zawiera jego nazwę, logotypy UE, Funduszy Europejskich, RP i Dolnego Śląska