Medycyna pracy

Lekarka podczas wizyty pacjentki, grafika przekierowująca do podstrony poradni zdrowia psychicznego

Wykonujemy:

  • badania wstępne
  • badania okresowe
  • badania kontrolne
  • badania celowane
  • badania do celów sanitarno- epidemiologicznych

Oferujemy również:

  • badania osób posiadających i ubiegających się o pozwolenie na broń (lek. med. A. Laskownicki)
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców (lek. med. A. Laskownicki, lek. med. Z. Kaczmarczyk)

Zawieramy z pracodawcami umowy na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy. Terminy wykonania badań ustalane są w porozumieniu z pracodawcami. Dysponujemy własnym laboratorium.

Gwarantujemy wysoką jakość i rzetelność wykonywanych badań.

Porad udzielają:

lek. med. Andrzej Laskownicki

specjalista medycyny pracy

lek. med. Artur Kuriata

lekarz medycyny pracy