DIAGNOSTYKA INNA

 • Holter EKG – 160,00 zł
 • Holter RR (ciśnienia) – 160,00 zł
 • Spirometria – 50,00 zł
 • Badanie audiometryczne – 50,00 zł
 • Badanie pola widzenia (perymetr) – 80,00 zł
 • EEG – 140,00 zł
 • EMG – koszt badania + 20,00 zł
 • OCT profil jaskrowy (ONH, GCC) – 220,00 zł
 • OCT badania siatkówki i plamki – 220,00 zł
 • OCT badanie rogówki – 220,00 zł
 • Angio-OCT (nieinwazyjna angiografia) – 250,00 zł
 • Tomograficzna ocena kąta przesączania (OCT) – 220,00 zł