DIAGNOSTYKA INNA

 • Holter EKG – 120,00 zł
 • Holter RR (ciśnienia) – 120,00 zł
 • Spirometria – 30,00 zł
 • Badanie audiometryczne – 40,00 zł
 • Badanie pola widzenia (perymetr) – 60,00 zł
 • EEG – 100,00 zł
 • EMG – 160,00 zł
 • OCT profil jaskrowy (ONH, GCC) – 220,00 zł
 • OCT badania siatkówki i plamki – 220,00 zł
 • OCT badanie rogówki – 220,00 zł
 • Angio-OCT (nieinwazyjna angiografia) – 250,00 zł
 • Tomograficzna ocena kąta przesączania (OCT) – 220,00 zł