PORADNIA MEDYCYNY PRACY

 • Badanie lekarza profilaktyka wraz z wydaniem zaświadczenia – 60,00 zł
 • Badanie lekarza profilaktyka wraz z wydaniem zaświadczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych – 30,00 zł
 • Badanie w celu przedłużenia ważności książeczki zdrowia – 30,00 zł
 • Badanie lekarskie okulistyczne – 40,00 zł
 • Badanie lekarskie laryngologiczne – 40,00 zł
 • Badanie lekarskie neurologiczne – 40,00 zł
 • Badanie audiometryczne – 30,00 zł
 • Badanie lekarskie kierowców – 200,00 zł
 • Badanie EKG – 20,00 zł
 • Badanie spirometryczne – 25,00 zł
 • Udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy (cena za rozpoczętą godzinę na obszarze Gminy Świdnica, w innych przypadkach czas dojazdu doliczany do czasu obrad) – 150,00 zł
 • Badanie psychotechniczne dla kierowców kat. B – 100,00 zł
 • Badanie psychotechniczne dla operatorów wózków jezdniowych oraz sprzętu budowlanego – 90,00 zł
 • Badanie kandydatów na kierowców – 200,00 zł
 • Badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie – 55,00 zł
 • Psychologiczne badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń – 160,00 zł
 • Psychologiczne badanie osób już posiadających pozwolenie na broń – 160,00 zł
 • Badanie psychotechniczne dla kierowców kat. C i D – 150,00 zł
 • Badanie lekarskie psychiatryczne – 150,00 zł
 • Próba oziębienia z termometrią skórną i próbą uciskową – 80,00 zł