PRACOWNIA USG

 • USG jamy brzusznej – 130,00 zł
 • USG tarczycy – 120,00 zł
 • USG szyi – 130,00 zł
 • USG ślinianek – 120,00 zł
 • USG układu moczowego – 130,00 zł
 • USG piersi – 180,00 zł
 • USG jąder i najądrzy – 130,00 zł
 • USG dopplerowskie tętnic dogłowowych – 150,00 zł
 • USG stawów biodrowych – 130,00 zł
 • USG przezciemiączkowe – 140,00 zł
 • USG dołów podkolanowych – 120,00 zł
 • USG jam opłucnowych – 120,00 zł
 • USG węzłów chłonnych – 120,00 zł
 • USG struktur powierzchownie leżących – 120,00 zł