PRACOWNIA USG

 • USG jamy brzusznej – 120,00 zł
 • USG tarczycy – 100,00 zł
 • USG szyi – 120,00 zł
 • USG ślinianek – 100,00 zł
 • USG układu moczowego – 100,00 zł
 • USG piersi – 150,00 zł
 • USG jąder i najądrzy – 120,00 zł
 • USG dopplerowskie tętnic dogłowowych – 120,00 zł
 • USG dopplerowskie tętnic kończyn dolnych – 120,00 zł
 • USG dopplerowskie tętnic kończyn górnych – 120,00 zł
 • USG dopplerowskie żył kończyn dolnych – 120,00 zł
 • USG dopplerowskie żył kończyn górnych – 120,00 zł
 • USG stawów biodrowych – 120,00 zł
 • USG przezciemiączkowe – 120,00 zł
 • USG dołów podkolanowych – 100,00 zł
 • USG jam opłucnowych – 100,00 zł
 • USG węzłów chłonnych – 100,00 zł
 • USG struktur powierzchownie leżących – 100,00 zł