USŁUGI PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

 • EKG bez opisu – 35,00 zł
 • EKG z opisem lekarza – 65,00 zł
 • EKG w domu pacjenta* – 65,00 zł
 • Iniekcja domięśniowa – 25,00 zł
 • Iniekcja dożylna – 40,00 zł
 • Iniekcja domięśniowa w domu pacjenta* – 60,00 zł
 • Kroplówka w przychodni – 60,00 zł
 • Pobranie materiału do badań laboratoryjnych w domu pacjenta* – 35,00 zł
 • Zmiana opatrunku – 40,00 zł
 • Oznaczenie poziomu glukozy na glukometrze – 10,00 zł
 • Pomiar RR – 10,00 zł
 • Pomiar tkanki tłuszczowej (fałdomierzem) – 10,00 zł
 • Pomiar wagi ciała i wzrostu – 10,00 zł
 • Oznaczenie BMI – 15,00 zł
 • Zmiana opatrunku w domu pacjenta* – 90,00 zł
 • Usunięcie szwów w dmu pacjenta* – 100,00 zł
 • Wizyta domowa pielęgniarki / położnej* – 90,00 zł
 • Wizyta domowa położnej – kąpiel noworodka* – 120,00 zł
 • Wizyta domowa położnej – problemy laktacyjne* – 120,00 zł
 • Usunięcie szwów w gabinecie – 50,00 zł
 • Usunięcie kleszcza/ciała obcego w gabinecie – 35,00 zł
 • Wymiana cewnika w gabinecie – 80,00 zł
 • Wymiana cewnika w domu pacjenta* – 140,00 zł

*Cennik obejmuje świadczenia realizowane na terenie miasta Świdnica