USŁUGI PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

 • EKG bez opisu – 20,00 zł
 • EKG z opisem lekarza – 40,00 zł
 • EKG w domu pacjenta* – 40,00 zł
 • Iniekcja domięśniowa – 20,00 zł
 • Iniekcja dożylna – 30,00 zł
 • Iniekcja domięśniowa w domu pacjenta* – 30,00 zł
 • Iniekcja dożylna w domu pacjenta* – 40,00 zł
 • Kroplówka w przychodni – 40,00 zł
 • Kroplówka w domu pacjenta* – 50,00 zł
 • Pobranie materiału do badań laboratoryjnych w domu pacjenta* – 30,00 zł
 • Zmiana opatrunku – 20,00
 • Oznaczenie poziomu glukozy na glukometrze – 5,00 zł
 • Pomiar RR – 5,00 zł
 • Pomiar tkanki tłuszczowej (fałdomierzem) – 5,00 zł
 • Pomiar wagi ciała i wzrostu – 5,00 zł
 • Oznaczenie BMI – 10,00 zł
 • Zmiana opatrunku w domu pacjenta* – 40,00 zł
 • Usunięcie szwów w domu pacjenta* – 50,00 zł
 • Wizyta domowa pielęgniarki / położnej* – 50,00 zł
 • Wizyta domowa położnej – kąpiel noworodka* – 100,00 zł
 • Wizyta domowa położnej – problemy laktacyjne* – 100,00 zł
 • Usunięcie szwów w gabinecie – 30,00 zł
 • Usunięcie kleszcza/ciała obcego w gabinecie – 20,00 zł
 • Wymiana cewnika w gabinecie – 60,00 zł
 • Wymiana cewnika w domu pacjenta* – 90,00 zł

*Cennik obejmuje świadczenia realizowane na terenie miasta Świdnica